Ceník

 

C E N Í K     S T R A V N É H O 
   
Cizí strávníci v jídelně 
MENU 1 a 2 99,– Kč
MENU 3 105,–Kč
   
Cizí strávníci neobjednaný oběd
MENU 1 a 2  125,–Kč
MENU 3 135,–Kč
Polévka 30,–Kč
Knedlík 800g 36,–Kč
½ porce 60,–Kč
   
Předplacená karta 5 obědů 495,–Kč
Předplacená karta BZL 5 obědů 525,–Kč
   
Děti
MENU 3 +6,–Kč
   
Studenti
Studenti gymnázia do 14 let 37,– Kč
Studenti gymnázia nad 15 let 40,– Kč
   
Diakonie
Diakonie do 10 let 33,– Kč
Diakonie do 15 let 34,– Kč
Diakonie 15 – 18  let 37,– Kč
   
Cizí žáci
Cizí ZŠ do 10 let 49,–Kč
Cizí ZŠ nad 10 let 51,–Kč

Ceny jsou platné od 1.1.2022

Sestavila: Ludmila Fiedlerová ředitelka jídelny

Provozovatel :
F-Gastro catering zařízení školního stravování s.r.o.
K.Světlé 147, 543 01 Vrchlabí
IČ 034 07 985                tel. 731 822 460