Ceník

 

Ceník obědů  
Objednané obědy  s rozvozem        114 Kč
Objednané obědy v jídelně            99 Kč
Neobjednané obědy v jídelně      125 Kč
Studenti gymnázia do 15 let          37 Kč
Studenti gymnázia nad 15 let        41 Kč
Děti  7 – 10 let                                      32 Kč
Děti  11 – 14 let                                    34 Kč
Děti  15 let + 37 Kč
Děti cizích ZŠ 7-10 let                        49 Kč
Děti cizích ZŠ 11-14 let                      51 Kč
ZŠ Na dvoře 7-10 let                            49 Kč
ZŠ Na dvoře 11-14 let                        51 Kč
Diakonie do 7 let 32 Kč
Diakonie 7-10 let 33 Kč
Diakonie 11-14 let 35 Kč
Diakonie 15 + 37 Kč


Sestavila: Ludmila Fiedlerová ředitelka jídelny
Ceny jsou platné od 1.1.2022

Provozovatel :
F-Gastro catering zařízení školního stravování s.r.o.
K.Světlé 147, 543 01 Vrchlabí
IČ 034 07 985                tel. 731 822 460