Ceník

   

Stránky se aktualizují 

Sestavila ředitelka jídelny: Ludmila Fiedlerová

Provozovatel :
F-Gastro catering zařízení školního stravování s.r.o.
K.Světlé 147, 543 01 Vrchlabí
IČ 034 07 985                tel. 731 822 460

++++++++