Přihláška

Není jednoduššího způsobu jak navštěvovat denně naší jídelnu, než vyplnit přihlášku (odkaz níže) a následně si vyzvednout/zakoupit bezkontaktní čip v kanceláři jídelny na adrese Slovanská 99, Vrchlabí.

Nechte se pozvat na kvalitní obědy, které pro Vás připravujeme každý všední den.

Přihláška k objednání obědů

Každý strávník vyplní elektronickou přihlášku zde: sjslovanska.chcistravovat.cz

INFORMACE     ZE     ŠKOLNÍ     JÍDELNY

Školní jídelna se řídí vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 107/2005 Sb.o školním stravování, která nabyla  účinnosti dnem 8. 3. 2005. 

1/ PŘIHLÁŠKY  KE  STRAVOVÁNÍ   :

a/  Každý strávník musí nejprve vyplnit přihlášku ke stravování, kterou si vyzvedne ve školní jídelně.

Na přihlášce kromě základních osobních údajů zakroužkuje závazně dny, ve které  bude chodit pravidelně na oběd. Odevzdáním vyplněné přihlášky je strávník automaticky přihlašován na následující měsíce školní docházky bez prázdnin, včetně září na začátku školního roku. Případné změny ve stravovacích dnech můžete nahlásit  každý den během pracovní doby ŠJ,  tj.  od  6,00 – 14,30 hod.

Jakékoli změny trvalejšího charakteru /ukončení stravování, přestup na jinou školu, ukončení školní docházky, přechod do jiné jídelny atd/ je strávník povinen nahlásit v kanceláři ŠJ a potvrdit svým podpisem, jinak mu budou neodebrané obědy naúčtovány.

b/  Vyplněnou přihlášku s potvrzením z banky o povolení inkasa odevzdejte v kanceláři školní jídelny.

c/  Strávník na vydání oběda a objednávání menu používá čip. Čip je nutné zakoupit před zahájením stravování v kanceláři ŠJ – cena čipu je Kč 150,–. Při ztrátě nebo zničení čipu si musí strávník neprodeně zakoupit nový.

d/   Stravné je možné platit  :

  • Platba inkasem ze strávníkova účtu vždy 12. každého měsíce, nebo následující pracovní den. (ve své bance zajistí plátce povolení inkasa a potvrzení přinese s přihláškou do kanceláře ŠJ)

ČÍSLO  ÚČTU  ŠKOLNÍ  JÍDELNY: 107-834 444 0217/0100
VARIABILNÍ  SYMBOL   :   u inkasa se neuvádí, pro platbu trvalým příkazem přidělí VS vedoucí ŠJ
Na přesném vyplnění velmi záleží.

Každý strávník má v paměti počítače vedeno vlastní konto pod jménem s vlastním VS proto  nelze v případě sourozenců platit jednou platbou.

Platí se vždy na aktuální měsíc , tzn., že platba na měsíc  ZÁŘÍ  2023 bude inkasována 12. 9. 2023 !!!

2/ ODHLÁŠKY  :

  • Odhlašovat obědy lze na terminálu ve ŠJ, na www.e-jidelnicek.cz (přihlašovací údaje dostane každý strávník napožádání od vedoucí ŠJ) telefonicky nebo SMS na 731 822 460
  • v případě náhlého onemocnění ráno do 7:00 hodin telefonicky nebo SMS

Pokud nestihnete odhlásit oběd včas, je možné si ho 1. den nepřítomnosti ve škole vyzvednut v době od 11 hodin za dotovanou cenu, v další dny za cenu tržní – viz ceník (podle věkové kategorie).

PRÁZDNINY jsou trvale odhlášeny pro všechny žáky a učitele.

Školní výlety a ostatní školní akce si každý strávník odhlásí sám . V tento den   nemá  žák nárok na oběd za dotovanou cenu.

3/  VYÚČTOVÁNÍ  STRAVNÉHO

  • zbytek peněz lze ponechat na kontě strávníka na příští školní rok
  • na konci kalendářního nebo školního roku požádat o vrácení peněz v kanceláři ŠJ
  • na ústní nebo telefonické vyžádání vystaví ŠJ písemné vyúčtování stavu konta strávníka za uzavřený měsíc, případně za poslední školní rok

4/ CENÍK

ZDE

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku /září-srpen/, ve kterém dosahují daného věku.

Jídelní lístek, vnitřní řád a informace ze ŠJ jsou k nahlédnutí na stránkách školní jídelny : www.jidelnavrchlabi.cz

Informace a dotazy v kanceláři školní jídelny na tel. č. 731 822 460  nebo na e-mailu : sjslovanska@gmail.com

 

Ve Vrchlabí  28. 08. 2017

Ludmila Fiedlerová

ředitelka školní jídelny

F-Gastro catering zařízení školního stravování s.r.o
tel. 731 822 460

e-mail: info@jidelnavrchlabi.cz

e-mail: sjslovanska@gmail.com

web: www.jidelnavrchlabi.cz